Intenzivní program pro mladé Čechy a Slováky Samsung Tvoje šance #futureskills už počtvrté přivítal své účastníky. Čtyři dívky a šest chlapců ve věku 17 až 21 let v něm čeká osm měsíců individuálního kariérového rozvoje – trénink dovedností budoucnosti, práce s digitálními technologiemi, profesní poradenství, spolupráce s lidmi z firem i realizace vlastního projektu.

Možnosti digitálních technologií si studenti vyzkoušeli hned při úvodním setkání, které proběhlo na interaktivní platformě Gather Town na konci dubna. To bylo něco jiného než tradiční seznámení tváří v tvář v konferenční místnosti! Všichni zúčastnění na sebe vzali role avatarů a jako ve videohře se pohybovali po virtuálním přednáškovém sálu s pódiem, zahradním parku s fontánou, sedli si do společenské místnosti nebo se zastavili na kávu v kuchyňce.

„Poznat se osobně je samozřejmě lepší, ale když není jiná možnost, virtuální prostředí nabízí spoustu inovací a příležitostí, jak spolu komunikovat interaktivně, nejenom přes videohovor. Umět se přizpůsobit ztíženým podmínkám, být flexibilní, nebát se zkoušet nové věci a vystoupit ze své komfortní zóny – to jsou vlastnosti, které mladé lidi posouvají vpřed a ti je uplatní v jakémkoli oboru i osobním životě. Našich 10 účastníků jsme vybírali z 56 přihlášek skvělých studentů, kteří se už dostali do užšího výběru, a jejich motivace k sebevzdělání je ohromná. Cílem programu je pomoci jim, aby lépe poznali své schopnosti, objevili své zájmy a silné stránky, získali osobní i pracovní sebevědomí a ujasnili si své plány,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Program Tvoje šance #futureskills se zaměřuje především na dovednosti 21. století, jako například projektové řízení, leadership, digitální nástroje nebo kritické myšlení, a až do konce roku je nabitý vzdělávacími aktivitami. Bezprostředně po úvodním setkání všech účastníků následoval první kariérový online workshop s koučkou Petrou Drahoňovskou. Mimo jiné se věnoval proměnám na současném trhu práce a konkrétním tipům, jak „se umět prodat“ díky dobře vystavěné osobní značce. „Většinu mladých lidí trápí nejistota z budoucnosti. Tlak na správný výběr oboru, kterému se věnovat. Bojí se, že je práce nebude bavit a že nebudou šťastní. Individuální kariérové poradenství v programu je pro mladé lidi velmi přínosné, ujasní si priority a jakým směrem se vydat. Dalším krokem jsou praktické zkušenosti – absolvovat návštěvu nebo stáž ve firmě, navázat kontakt s lidmi z oboru, a když student zjistí, že to není to pravé, jak si představoval, bez stresu může hledat a zkoušet dál. V tom je síla vzdělávacích programů, praktická příprava ‚na budoucnost‘ totiž v klasickém školním vzdělávání většině dospívajících schází,“ poukázala Zuzana Mravík Zelenická.

Další workshopy v rámci programu budou následovat – v květnu a červnu jsou v plánu témata jako LinkedIn nebo metoda Design Thinking, kterou studenti rovnou aplikují i do realizace svých vlastních týmových projektů. „V těchto projektech budou reflektovat problematiku ‚mladí v práci‘ a svá řešení na konci programu představí odborné porotě. Autoři unikátních nápadů získají také možnost přednést svůj projekt globálnímu vedení Samsungu,“ dodala Zelenická.

Celý program studentům ukrojí stovky hodin z volného času – v loňském ročníku účastníci absolvovali 28 skupinových workshopů a strávili bezmála 2700 hodin individuálním rozvojem. „O programu Tvoje Šance #futureskills jsem se dozvěděl od absolventa programu Petra Bakši, který mi vyprávěl, jak mu kurz změnil život a udělal z něj lepšího člověka. Od mala jsem se učil, jak moc je v životě důležitá samostatnost, a teď bych chtěl vzít život do vlastních rukou, převzít kontrolu nad svým časem a udělat velký krok vpřed na cestě k mým budoucím snům. Věřím, že mi právě v tom účast v programu pomůže,“ popsal v přihlášce do programu jeden z deseti vybraných účastníků – 20letý Ondřej.

Kdo jsou účastníci programu a jaké mají vzory?

Adam (17 let, Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř)

„Mým vzorem je Antonín Holý. Jeho úspěchy a objevy pro něj nikdy nebyly dostatečné a nepřestával pracovat, přestože měl příležitost výzkum zastavit a získat Nobelovu cenu.“

Viktória (20 let, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice)

„Nejspíš zmíním Buddhu, i když nevyznávám budhismus, velmi se mi líbí jeho myšlenky a obdivuji, že dokázal nalézt svůj klid a přitom stále soucítit s ostatními.“

Richard (19 let, Evangelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice)

„Za můj vzor považuji Steva Jobse, který vytvořil z technologií něco, co nemusí nutně zajímat jen lidi z oboru. Můj největší obdiv má ale za své prezenční dovednosti, které byly vždy velkým představením – jeho schopnost motivovat a vést lidi bych si chtěl v budoucnu určitě osvojit.“

Alžbeta (21 let, Žilinská univerzita v Žiline, Dolní Kubín)

„Mám ráda redaktorku Veroniku Cifrovou za to, jak se neustále vzdělává a pracuje na sobě. Dalším mým vzorem je Ján Markoš, u kterého obdivuji široký přehled, a ještě Lenka Hlinková, autorka knihy Ženský algoritmus, pro její odhodlání a otevřenost v IT světě.“

David (19 let, Gymnázium Mozartova, Pardubice)

„Nerad si dávám za vzor konkrétní osobu, jelikož podle mě má každý člověk „co nabídnout“ a každý má určité vlastnosti, ze kterých si mohu buď brát příklad a inspirovat se jimi, nebo se jich naopak ve svém chování snažit vyvarovat.“

Ondřej (20 let, ČVUT v Praze, Kladno)

„Momentálně je mým velkým vzorem DJ Martin Garrix, protože se v mladém věku nebál chopit příležitostí, které se mu naskytly, a využít je na maximum. Je to skromný člověk, kterému jde o dobro druhých. Kromě inspirující rodiny jsou mými dalšími vzory například Elon Musk a Phil Knight.“

Alena (19 let, Reálné gymnázium a ZŠ Prostějov, Dobrochov)

„Steve Jobs – je to klišé, ale měl jasnou vizi a vždy si za ní šel, přes všechno. Pak také první programátorka Ada Lovelace – věřila, že vytvoří něco v její době zcela nereálného, a tvrdě na tom pracovala. Zjistila, co ji baví, a věnovala tomu všechnu svoji energii i prostředky.“

Vojtěch (17 let, Soukromá střední škola výpočetní techniky, Praha)

„Martin Rota, protože obdivuji jeho znalosti, které sahají téměř do všech odvětví vědy. Naučil mě také kritickému myšlení, za které jsem mu vděčný.“

Adam (19 let, Gymnázium Jakuba Škody, Přerov)

„Přerovský podnikatel Paul Rausnitz. Čech židovského původu, který podnikatelsky uspěl v USA a po revoluci i ve své vlasti. Často slýchávám o jeho firemní filozofii – ke všem zaměstnancům, řediteli i dělníkovi, se chovat se stejným respektem. Jeho houževnatost, pracovitost a životní nadhled jsou mi obrovskou inspirací.“

Eliška (18 let, Lepařovo gymnázium, Jičín)

„Obdivuji cílevědomost a rozhodnost Margaret Thatcher. Přestože nesouhlasím s některými z jejích politických názorů, jmenovitě jejímu odporu k Evropské unii, vážím si toho, že si pevně stála za svým názorem.“

TZ_TSF_Start programu