NAŠE PRÁCE JE VAŠE PUBLICITA. Nabízíme komplexní služby v oblasti public relations. Připravujeme mediálně přitažlivá témata, v souladu s obchodními záměry klienta a s cílem zaujmout co největší okruh redakcí.

NEUSTÁLÁ KOMUNIKACE A UDRŽOVÁNÍ ÚZKÝCH VZTAHŮ S NOVINÁŘI jsou pro nás samozřejmostí. Pravidelnými mediálními výstupy posilujeme povědomí o značce klienta a rozšiřujeme jeho základnu zákazníků.

NEPRACUJEME JAKO VELKÉ AGENTURY, ale nabízíme všechny jejich klientské výhody – spolehlivost a 100% zastupitelnost. Navíc citlivě reflektujeme individuální potřeby každého klienta.

PETRA

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, obor sociální a masová komunikace. Pracovala dva roky jako redaktorka kulturního internetového portálu, následně jako šéfredaktorka přílohy obchodního centra Arkády Pankrác a v Mladé frontě Dnes. V oblasti public relations působí od roku 2011. Specializuje se na lifestyle, gastronomii, zdravotnictví, právo a ekonomiku.

ELIŠKA

absolvovala obory management a mediální studia na Univerzitě Karlově a čtyři roky pracovala jako redaktorka celostátního deníku. Službám v oblasti public relations se věnuje od roku 2010 – v začátcích pod hlavičkou jedné z největších pražských PR agentur, později už víc podle svého. Zaměřuje se převážně na ekonomické a realitní klienty, blízko má také k lifestylovým tématům o zdravém životním stylu a sportu.