PR poradenství zahrnuje přípravu PR plánu a návrh mediálně přitažlivých témat, která kopírují obchodní zájmy klienta. Jedná se o sestavení nápaditých sdělení, která může klient prostřednictvím agentury novinářům nabídnout, a určení vhodné formy a způsobu distribuce. Součástí poradenství jsou pravidelné schůzky s klientem podle jeho časových preferencí, aktualizace komunikovaných témat, příprava tiskových materiálů a jejich prosazování do médií.

TISKOVÉ ZPRÁVY

Na základě aktuálního dění, požadavků klienta i zájmů médií zpracováváme každý měsíc maximálně dvě tiskové zprávy, které distribuujeme relevantním novinářům. Distribuci více než dvou tiskových zpráv nedoporučujeme z důvodu zahlcení novináře množstvím informací – to ve většině případů působí kontraproduktivně. Témata budou vybrána ve spolupráci s klientem podle jeho obchodních zájmů a potřeb. Všechny tiskové materiály projdou před distribucí připomínkováním a schválením ze strany klienta, nikdy nebude nic komunikováno bez jeho vědomí. Všechny texty procházejí po schválení klientem jazykovou korekturou.

REDAKČNÍ TEXTY

Pro klienta aktivně vyhledáváme mediální příležitosti. Po domluvě s novináři připravíme jménem klienta odborný článek, komentář, recenzi nebo příspěvek pro poradenskou či personální rubriku na zadané téma. Text po autorizaci klientem dále komunikujeme s redaktorem. Komunikace mezi redaktory a klientem probíhá vždy prostřednictvím mediálního konzultanta, tak aby klient nebyl nijak zatěžován.

TISKOVÁ VYJÁDŘENÍ

Tisková vyjádření klienta a jeho odpovědi na redakční dotazy zformulujeme do mediálně atraktivní podoby. V případě, že bude klient požádán o reakci na kontroverzní téma, poradíme, jak v odpovědích udržet bezkonfliktní rovinu. Vyjádření, které je obvykle potřeba zpracovat co nejrychleji, sestavíme podle nejlepších zájmů klienta a opět po jeho odsouhlasení poskytneme médiím. Ve stejném duchu můžeme formulovat vyjádření na webových stránkách klienta, reagovat na sociálních sítích nebo ve firemním newsletteru.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Pokud se objeví případ pro krizovou komunikaci, jsme klientovi okamžitě k dispozici. V co nejkratším čase zmapujeme problém, definujeme rizika a eliminujeme jeho další šíření v médiích. Navrhneme vhodné tiskové vyjádření, které následně poskytneme zúčastněným médiím.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Poradíme, jak se v prostředí sociálních médií prezentovat a jakých chyb se vyvarovat. Má-li klient zájem, komunikaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter) přímo spravujeme. Doporučená frekvence „postování“ bývá dvakrát až třikrát týdně, intenzitu citlivě upravujeme podle situace a přání klienta. Reagujeme jménem klienta (opět po jeho finálním OK) na dotazy a hodnocení uživatelů sociálních sítí. Vymýšlíme, jak zvyšovat atraktivitu profilové stránky klienta a neustále pracujeme na kvalitní prezentaci klienta na sociálních sítích.

DENNÍ MONITORING

Aby měl klient neustálý přehled o své publicitě, každý všední den mu zasíláme e-mail s nejnovějšími uveřejněnými výstupy. Denní monitoring médií poskytujeme svým klientům s podporou specializované monitorovací agentury.

MĚSÍČNÍ PŘEHLED PUBLICITY

Kromě denního monitoringu médií klient vždy poslední pracovní den v měsíci elektronicky obdrží zpracovaný souhrn dosažené publicity za uplynulé období (lze se dohodnout i na jiném intervalu) ve formátu PDF (nebo jiném podle přání klienta). Tištěnou formu měsíčního přehledu publicity doporučujeme využít při prezentacích obchodním partnerům, v digitální podobě je vysoce efektní umisťovat výstupy na web, například pod titulem „Napsali o nás“.

COPYWRITING

Pomůžeme vám vytvořit jakýkoli text, který podpoří vaše obchodní zájmy - na web, do newsletteru, firemního emailu, propagačních materiálů, časopisů obchodního charakteru apod.