V roce 1973 se poprvé otevřely brány Střední odborné školy Jarov. Škola tehdy nabídla přes 10 stavebních oborů pro 1100 žáků a stala se i díky modernímu vybavení jednou z nejvyhledávanějších v Česku. To platí dodnes. Ročně připraví na trh práce více než dvě stovky řemeslníků a zahradníků.

Historie jedné z největších českých středních odborných škol sahá do začátku 70. let 20. století. Tehdy se otevřela pod názvem Střední odborné učiliště. Celý areál školy zabírá více než 40 000 metrů čtverečních. „Výstavba školy trvala i s přípravou projektové dokumentace přibližně šest let. Škola již v době svého otevření v roce 1973 patřila k těm nejmodernějším a nejlépe vybaveným, jak co se týče učebních pomůcek, tak i zázemím pro své žáky. Součástí školy byl internát, jídelna, společenský sál, ve kterém probíhaly i taneční kurzy, velký sportovní areál, bazén, sauna nebo posilovna,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Škola v době svého vzniku nabízela pouze tříleté stavební obory s výučním listem určené výhradně chlapcům. „Jednalo se o více než 10 základních stavebních oborů, na rozdíl ode dneška se zde tehdy učil i obor elektromechanik. Celková kapacita školy byla 1000 žáků. Po 10 letech zde byly otevřeny ještě třídy odborného učiliště, což byly opět stavebně zaměřené obory, ty byly ale určené výhradně pro žáky z bývalých zvláštních škol. V té době byli na většinu stavebních oborů přijímáni pouze chlapci. Jedinou výjimkou byl obor lakýrník, na který byly přijímány i dívky už v sedmdesátých letech. Dnes se dívky mohou hlásit na kterýkoliv učební obor,“ řekl Miloslav Janeček.

Současná kapacita školy narostla na 1500 žáků. V letošním školním roce má škola obsazené všechny obory a zájemce o studium musí odmítat. Byly ale doby, kdy některým oborům kvůli nízké poptávce uchazečů hrozil zánik.  „V sedmdesátých letech byl o stavebně zaměřené učební obory velký zájem, takže obory v naší škole se naplňovaly velice rychle. To trvalo zhruba do 90. let, kdy přišel jistý tlak veřejnosti na nutnost maturitního vzdělání a zájem o obory s výučním listem rapidně klesl. V té době byly některé obory takřka prázdné. Zánik hrozil například kominíkům. V posledních zhruba deseti letech se zájem o studium řemesla opět zvyšuje, největší boom jsme zaznamenali zhruba v posledních pěti letech, kdy jsou naše obory opět plné. Vliv na to má samozřejmě vývoj demografické křivky, kdy na střední školy nastupují nejsilnější ročníky, ale také zvyšující se potřeba řemeslníků, jejich snadné uplatnění na trhu práce a zvyšující se finanční ohodnocení. V loňském roce jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout přes 300 uchazečů,“ popsal Miloslav Janeček.

Dnes nabízí škola přes 40 oborů včetně těch maturitních. Dlouhověké spojení se sportovci dalo navíc vzniknout i novému oboru. „Zaměření našich oborů je stále převážně stavební, dále přibylo zaměření zahradnické a učíme i jeden maturitní obor, který nepatří mezi stavební ani zahradnické, tím je obor management ve sportu. Jedná se v podstatě o obchodní akademii zaměřenou na administrativu v oblasti sportovních klubů. Důvod, proč se tento obor učí právě u nás, je ten, že naše škola patřila v době svého vzniku mezi zhruba pět škol v Praze, kde se soustředili mladí sportovci z různých sportovních klubů. Zde potom probíhala jejich společná kondiční příprava, která navazovala na vyučování. Sportovci tedy k naší škole vždy patřili,“ vysvětlil Miloslav Janeček.

Cíle a plány do budoucna jsou jasné – modernizace vybavení, výuky i budov. Už letos by se měl otevřít první ze dvou energeticky soběstačných objektů, který bude sloužit žákům floristiky. „Chceme i nadále zůstat školou, která se bude řadit k těm nejmodernějším v republice. To platí nejenom o vybavení, ale i o budovách školy. Momentálně dvě naše stavby rekonstruujeme na budovy s téměř nulovou spotřebou energie a s inteligentními systémy řízení. Nadčasoví se snažíme být i ve výuce. Díky spolupráci s firmami a řemeslnými cechy do výuky plynule zavádíme nové materiály a technologie, které se v jednotlivých oborech průběžně začínají používat. Naši žáci mají možnost díky školou získávaným evropským grantům vyjíždět na zahraniční stáže. Stále rozšiřujeme profesní kvalifikace/rekvalifikace, což je odborné vzdělávání pro dospělé, nebo pořádáme různé zájmové odborné kurzy pro veřejnost,“ uzavřel Miloslav Janeček.

TZ_SOSJ_VYROCI