Program Erasmus vznikl v roce 1987, od té doby se rozšířil z 11 do 33 zemí. Program využívá kolem 300 tisíc vysokoškolských studentů za rok. Do zahraničí vyrážejí čím dál častěji také žáci středních odborných škol. Kvůli pandemii nyní všichni studenti zůstávají doma. Ti vybraní ale o své zahraniční cesty nepřijdou.

Kvůli koronavirové pandemii se většina studentů vrací předčasně zpět domů. Ti, kteří teprve do zahraničí měli odjet, zůstávají v republice. „V tomto školním roce jsme měli v rámci projektu Erasmus+ naplánovány dva velké zahraniční programy. V rámci první stáže vyrazilo celkem 18 žáků stavebních a dřevařských oborů na přelomu října a listopadu 2019 do města Granada ve Španělsku. Aktuálně jsme připravovali další pobyt pro 16 žáků zahradnických oborů v Amsterdamu v Holandsku ve spolupráci s prestižním floristickým studiem Boerma Instituut – International Floral Desing School. Proběhnout měl v první polovině května 2020. Celosvětová pandemie však zahraniční stáže žáků zásadně zasáhla. Kvůli jejich bezpečnosti jsou všechny stáže do odvolání zrušeny. Většina z našich 16 žáků, kteří již byli do programu vybráni, ale o návštěvu Holandska nepřijde. Hned jak to bude možné a bezpečné, na stáž vyrazí,“ ubezpečil David Fresar, zástupce ředitele Střední odborné školy Jarov pro organizační záležitosti.

Současný program Erasmus+ probíhá od roku 2014 do roku 2020 a disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur. Studovat, účastnit se odborné přípravy, pracovat nebo se věnovat dobrovolnické činnosti v zahraničí umožní více než čtyřem milionům lidí. „V naší škole mají možnost zúčastnit se studijních pobytů v zahraničí žáci všech maturitních i učebních oborů školy včetně učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyjet do zahraničí  mohou žáci všech ročníků studia. Stáž však nedoporučujeme žákům prvního ročníku, protože ještě nemají dost odborných znalostí a dovedností. Zároveň zahraniční stáž nemohou využít během druhého pololetí studenti posledních ročníků, kdy již hrozí kolize termínu s maturitními a závěrečnými zkouškami,“ vysvětlil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Největší počet účastníků Erasmu z této školy přijímá Německo, Velká Británie a Španělsko. „Máme partnerskou školu ve Velké Británii v Londýně, dále vybrané učební obory vyrážejí do partnerské školy v německém Mühlbachu a pro sportovní obor je domluvena spolupráce se školou v německém Hamburku. Žáci zahradnických oborů vyjíždí do Holandska, žáci dřevo oborů do Finska a žáci stavebních oborů do Španělska,“ popsal Miloslav Janeček.

Zahraniční zkušenosti žáky nic nestojí. Stačí kapesné. Veškeré náklady spojené se zahraniční mobilitou jsou plně hrazeny z projektových prostředků. Podle údajů Evropské komise 94 procent účastníků říká, že zahraniční pobyt zlepšil jejich dovednosti. Zahraniční stáž přináší studentům i pracovní nabídky. „Všichni naši zahraniční partneři nám dávají na žáky jen dobré zpětné reference. Velká spokojenost je spojena s odbornou úrovní vysílaných žáků, a to napříč jejich obory vzdělávání. Několik našich žáků už dostalo nabídku na pracovní uplatnění v zahraniční partnerské organizaci. Ze strany žáků je o zahraniční stáže obrovský zájem, proto hned jak to situace dovolí, opět programy zahraniční mobility spustíme,“ uzavřel Miloslav Janeček.