Ačkoli každodenní život v západních zemích stále víc závisí na technologiích, počty studentů technických oborů ve Spojených státech a Evropě dlouhodobě klesají. Nepříznivý trend chce zvrátit globální program Samsungu pro mladé – Solve for Tomorrow. Do prvního ročníku jeho české verze se přihlásily tři desítky středoškolských týmů.

V letech 2010 až 2020 v Česku ubylo 37 procent vysokoškolských studentů oborů techniky, výroby a stavebnictví. To je nejvíc ze všech skupin oborů. „Nízký zájem mladých lidí o technické obory je setrvalý problém, který je důsledkem klasického modelu vzdělávání nejen na českých školách. Žáci se učí jednotlivé předměty, ale neví, k čemu jim budou, nepředstaví si pod nimi konkrétní profesi nebo možnosti uplatnění, které jim obor v celé své šíři nabízí. Když toto nevidí, nedává jim učení smysl a ztrácí motivaci, a to už v primárním vzdělávání. Není výjimkou, že v mimoškolních programech zaměřených na praxi a řešení reálných problémů děti dosahují lepších výsledků než v tradiční školní výuce, ve které převládá teorie,“ poukázal Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, která se věnuje vzdělávání dětí na českých školách a letos poprvé v Česku realizuje také globální program Samsungu Solve for Tomorrow.

Program pro rozvoj technicky nadaných mladých lidí se od svého vzniku v roce 2010 ve Spojených státech rozšířil do 30 zemí světa a na svém kontě má přes 1,8 milionu účastníků. Studenti v programu definují reálné problémy, které je ve společnosti tíží, a hledají jejich inovativní řešení pomocí STEM přístupu. „Už v 90. letech minulého století dala vzájemná provázanost oborů ve Spojených státech vzniknout metodice STEM, která ve vzdělávání propojuje příbuzné oblasti přírodních věd (Science), technologií (Technology), inženýrství (Engineering) a matematiky (Mathematic). Účastníci začínají s nápadem, jak díky technologiím změnit nějaký sociální problém ve své komunitě. Během několika měsíců detailně detekují příčiny problému, vymyslí vhodný způsob zlepšení a s využitím STEM znalostí směřují k realizaci vlastního řešení,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Odborníci se shodují, že atraktivitu technických oborů je možné u dětí povzbudit jejich přiblížením k reálnému životu. Ve školních lavicích ale zatím stále převládají teoretické vzorečky. „Snaha o propojenou výuku a pozvolné ustupování od izolovaných předmětů je znakem vzdělávání 21. století. Školy navazují spolupráce s firmami a dávají tak šanci dětem poznat, co která odvětví obnáší, přemýšlet nad věcmi v širších souvislostech. Změny se však na českých školách dějí pozvolna a panují mezi nimi velké rozdíly,“ míní Martin Smrž.

Česká verze programu Solve for Tomorrow oslovila studenty všech ročníků středních škol. Přihlásilo se třicet dvou- až tříčlenných týmů s výraznou převahou čtyř chlapců ku jedné dívce. „Rozptyl nápadů na řešení problémů, které kolem sebe mladí lidé vnímají, je neobyčejně různorodý. Nejvíc týmů se věnuje oblasti českého školství, která je jim blízká, ale v počátcích jsou také ideje, které se dotýkají dopravy, logistiky ve městech, životního prostředí, virtuální reality nebo závislosti na PC hrách. Ze všech je patrná velká chuť zamýšlet se nad celou problematikou a motivace to změnit. Nyní týmy pracují na prezentaci svých projektů, z nichž bude před Vánoci vybráno top 20. Ti budou v programu dále pokračovat za intenzivní podpory našich zaměstnanců a mentorů, a to nejen v oblasti technologií, ale také v posílení kreativního myšlení, schopnosti vzájemné komunikace a týmové spolupráce,“ popsala Zuzana Mravík Zelenická.

V tiskové zprávě byla použita data ČSÚ: Studenti a absolventi vysokých škol v České republice – 2001–2020.

TZ_Solve_for_Tomorrow_Obory_STEM