S příjmovou chudobou se v Česku potýká necelá desetina obyvatel. Tisíce znevýhodněných, zato nadaných dětí se na prahu dospělosti ocitá bez finančních prostředků, zázemí a s nejasnými vyhlídkami. V kariérně-rozvojovém projektu Samsung Tvoje šance mají poprvé možnost trvale změnit svou budoucnost.

„Finanční podpora z různých sbírek znevýhodněným skupinám je důležitá, většinou však pomůže jen na krátko. Náš projekt cílí na konkrétní mladé lidi, za kterými stojí celý rok. Loni devět a letos 12 vybraných účastníků, kteří prochází intenzivním programem osobního a profesního rozvoje, nabírají sebevědomí a pracovní zkušenosti. Pomoc projektu nestojí na jednorázové ‚finanční injekci‘, ale na vytvoření solidního základu pro uplatnění dětí ve společnosti. V tom je projekt v Česku a na Slovensku unikátní. Dosud dokázal ve dvou ročnících obrátit osudy jednadvaceti znevýhodněných dětí a pokračovat chceme i v dalších letech,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, manažerka CSR programů společnosti Samsung.

Spokojenost se životem se podle průzkumů zvyšuje společně se stupněm dosaženého vzdělání a s rostoucím příjmem domácnosti. Znevýhodněné děti však na výběr nedostaly a nejde jen o ty v institucionální péči. Ne vlastní vinou jsou chycené v kolotoči finančních problémů dospělých a místo vlastního rozvoje a vzdělávání vydělávají po brigádách, aby nespadly na úplné dno, případně pomohly rodině. Mnozí mají velké ambice, ale žádné prostředky k jejich dosažení. Proto vznikl projekt Tvoje šance.

„Mladí lidé ve věku 17 až 20 let, se kterými pracujeme, jsou zvyklí, že se nedaří, přesto mají obrovskou motivaci se osudu postavit a často chtějí dokázat ostatním, že jsou lepší než prostředí, ze kterého pocházejí. Z každého úspěchu a ‚štěstí‘ jsou dojatí a vděční, na nic takového se ale nespoléhají. Ve velkém množství případů se stává, že to je vůbec poprvé, kdy se jim někdo věnuje jako jedinci samotnému, nikoliv jako součásti skupiny. Ve škole není prostor zaměřit se na každého studenta zvlášť a v případech, kdy rodinu zasáhne vážná nemoc či jiné problémy, jde individualita, která bývá ve zlomový moment volby kariéry velmi důležitá, bohužel stranou,“ popsala manažerka projektu Lucie Mairychová.

Celoroční rozvojový program cílí na mladé lidi se sociálním či zdravotním znevýhodněním – ať už vyrostli v dětském domově, nebo musí čelit špatné rodinné situaci vyvolané nemocí, násilím, dluhy, alkoholem, osobními neshodami a dalšími. Jen silné osobnosti si dokáží navzdory depresivním vnějším podmínkám udržet vysoké ambice a jít si za nimi. „Síla motivace a odhodlání změnit svůj osud byla hlavním kritériem důkladného výběru účastníků projektu. Nestačilo pouze vyplnit detailní formulář, desítkám uchazečů jsme volali, abychom je lépe poznali. Někteří poté, co slyšeli o intenzitě programu, sami odmítli. Proto věříme, že 12 vybraných účastníků v letošním 2. ročníku nabízené prostředky skutečně využije na 100 procent. Stejně jako se to povedlo jejich předchůdcům loni,“ poukázala Zelenická.

Každý z účastníků projektu má svá specifika, cíle a k tomu podporu odborníků z praxe a 100 tisíc korun na rozmanité vzdělávací a profesní aktivity. V programu mají prostor rozebrat svou vizi, poznat své talenty, dovednosti a kompetence, najít svoje místo na trhu práce a začít svou cestu ke změně. Nad svými vrstevníky vyčnívají svou odhodlaností dokázat, že mají na to, aby byli úspěšní, a jsou ochotni pro to dřít. Teď už mají vše ve svých rukách, svůj nelehký osud mají konečně možnost vlastními silami změnit.