Podle dat Českého statistického úřadu byl v roce 2018 každý jedenáctý Čech žákem základní školy. Na středních školách se vzdělávalo 420 tisíc studentů. Studentů vysokých škol bylo téměř 300 tisíc. Kvůli koronavirové pandemii se musejí všichni tito studenti vzdělávat doma.

Stěžejní součástí výuky středních odborných škol je praktická část. I o tu žáci kvůli uzavření škol přišli. Do jejich přípravy se zapojují učitelé, ale i stavební firmy. „Distanční výuka probíhá prostřednictvím školního intranetu, který je přístupný přes webové stránky. Zde mají žáci přehledně zadané úlohy, učitelé zde komunikují prostřednictvím odpovědí na příspěvky s žáky, upozorňují je na termíny odevzdání a podobně. Odevzdávání úloh většinou probíhá prostřednictvím e-mailu. Součástí úloh jsou studijní materiály, odkazy na užitečné webové zdroje, odkazy na studijní materiály našich partnerů – zejména firmy z oblasti stavebnictví jsou velmi vstřícné ke sdílení výukových materiálů, případně odkazů na videoukázky,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Většina žáků se s domácí přípravou vyrovnala velmi rychle. Stále ale mají problém pochopit, že výuce doma musejí věnovat stejný čas, jako kdyby seděli ve školní lavici. „Jednotným systémem zadávání prací, jejich kontroly a jednotným schématem klasifikace jsme vytvořili poměrně funkční systém, díky kterému máme z několika stran zpětnou kontrolu, zda žáci reagují. Pokud tomu tak není, většinou kontaktujeme rodiče, případně pověřené osoby a snažíme se zjistit, kde je příčina problému. Musím říct, že se žáci v dané situaci velmi dobře zorientovali a poměrně úspěšně najeli na systém samostudia. I tak je ale nutné neustále vysvětlovat, že distanční výuka není větší množství domácích úkolů, které by žák dostal, kdyby chodil prezenčně do školy, ale způsob výuky, kterému je nutné věnovat téměř shodný čas, jako kdyby byl žák ve škole přítomen fyzicky,“ uvedl Miloslav Janeček.

Připojení k internetu v Česku nemá kolem 20 procent domácností. „Mezi našimi žáky jsou i ti, u kterých řešíme potíže s programovým či technickým vybavením a hledáme cesty, jak vyřešit vzájemnou komunikaci a způsob odevzdání prací. Takové případy řešíme individuálně, například předáváním úkolů v obálkách. Učitelé všechny žáky tradičně známkují, abychom měli po skončení období distančního vzdělávání alespoň nějaké podklady pro klasifikaci. Jsme si pochopitelně vědomi, že vypovídající hodnota těchto známek je zanedbatelná, ale na druhou stranu pro středoškoláky je výchovné, aby si uvědomili, že i v této složité době je třeba pracovat a plnit si své povinnosti,“ popsal Miloslav Janeček.

Přesto, že na odborných školách momentálně praktická výuka neprobíhá, učitelé odborného výcviku bez práce nejsou. „Škola funguje za dodržování přísných hygienických opatření – máme dostatek dezinfekčního mýdla, dezinfekce na ruce i roušek. Na zahradě pracují učitelé odborného výcviku, kteří pečují o místní rostliny a zajišťují dodávky do květinářství. Ve všední dny je v provozu i naše školní zahradnická prodejna. Učitelé odborného výcviku stavebních oborů pracují na školních zakázkách a provádějí údržbu našich rozsáhlých areálů,“ uzavřel Miloslav Janeček.