V úterý 21. května v odpoledních hodinách primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) slavnostně otevřel nový pražský most. Most, který stojí ve Školní botanické zahradě v Praze 9, je vyroben převážně ze dřeva.

Školní botanická zahrada, kterou provozuje Střední odborná škola Jarov, se nachází v jejím odloučeném pracovišti na adrese Pod Táborem 17. „Školní botanická zahrada je součástí areálu, ve kterém probíhá odborný výcvik žáků studujících učební nebo maturitní zahradnicky zaměřené obory. Botanická zahrada vznikla z původního historického parku, založeného v roce 1920 tehdejším významným zahradním architektem Františkem Thomayerem,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Most vede přes slepé rameno zdejšího rybníka a byl postaven na základech původního 100 let starého mostu. Na jeho výstavbě se podíleli výhradně žáci – učni místní školy, kteří zde studují učební obory tesař, zámečník a zedník. Hlavním použitým stavebním materiálem je smrkové a jedlové dřevo z českých lesů a ocelová nosná konstrukce. „Celá dřevěná část mostu byla sestavena podle starých technik tesařského řemesla,“ řekl vedoucí učitel odborného výcviku tesařů Radek Andrlík.

Zábradlí je tvořeno ze sloupků, podélníků, madla a výplňových křížů navzájem spojených pomocí čepů a dlabů. Při výstavbě nového mostu bylo postupováno konstrukčně i esteticky podle dostupných dobových informací a fotografií. Před samotným slavnostním přestřižením pásky byla provedena statická zatěžovací zkouška. „Most ve zkoušce obstál na výbornou, a mohl být tedy slavnostně předán do užívání návštěvníkům botanické zahrady. Věřím, že naši předkové by se za práci našich současných žáků v žádném případě nestyděli,“ řekl Miloslav Janeček.

Slavnostního zpřístupnění mostu se zúčastnil i primátor hlavního města Prahy, chválil zejména odvedenou práci. „Je úžasné, že celý most byl postaven za přibližně dva měsíce. Z pracovitosti a šikovnosti žáků této školy by si měli vzít příklad mnozí zaměstnanci renomovaných stavebních firem,“ řekl během slavnostního aktu pražský primátor Zdeněk Hřib.

Školní botanická zahrada je celoročně bezplatně přístupná veřejnosti. Podrobnosti o zahradě a škole na Jarově jsou k dispozici na skolajarov.cz.