V populaci stále roste počet dětí s oční vadou. Zhoršený zrak má už každý desátý předškolák, šilhání se objevuje u osmi procent dětské populace a oční vady se nevyhýbají ani novorozencům. Specializovaných očních ambulancí, které by se věnovaly péči o zrak těch nejmenších, je ale v Česku nemnoho. Gemini oční klinika Liberec proto od ledna 2021 rozšířila služby i pro nejmladší pacienty.

Liberecká oční ambulance náleží k síti očních klinik Gemini. Od listopadu 2020 své služby rozšířila o dětskou oční ambulanci. Od letošního ledna poskytuje ambulance péči i nejmenším miminkům. „Z důvodu nedostatku dětské oftalmologie v regionu jsme se rozhodli rozšířit spektrum léčby očních nemocí dospělých také o dětskou oční ambulanci. S ohledem na nedostatek dětských očních lékařů vyplňuje dětská oční ambulance Gemini chybějící zdravotní péči v regionu. Z důvodu dlouhých čekacích lhůt v nemocnici měli rodiče dětských pacientů prakticky jedinou alternativu – vypravit se do Prahy či okolních měst. Cestování je náročné na čas a finance a s malými dětmi bývá obzvláště složité. Rozšířením o novou dětskou ambulanci se tak péče o malé pacienty s oční vadou stává v regionu dostupnější,” vysvětlil důvody vzniku dětské oční ambulance Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

S nedostatkem dětských očních lékařů se potýká celé Česko. „Nejkritičtějším obdobím pro vývoj zraku je první rok života dítěte. Jedná se o preverbální věk dítěte. Proto je vyšetření náročnější. Neschopnost komunikace je hlavním úskalím stanovení správné diagnózy a léčby. Kvůli časové a ostatní náročnosti se dětské oftalmologii nevěnuje mnoho lékařů,“ doplnila Denisa Darsová, specialistka na dětskou oftalmologii a vedoucí lékařka dětské ambulance Gemini oční kliniky Liberec.

Od listopadu 2020 využilo služby ambulance bezmála 400 dětských a dospívajících pacientů. „Ambulance je určena pro novorozence a nejmenší děti až po mladistvé do věku 18 let. Aktuálně přijímáme nové pacienty. Čekací lhůta na vyšetření je přibližně měsíc. Vedle běžných dětských očních onemocnění, jako je šilhání, tupozrakost nebo zúžené slzné cesty u miminek, se také věnujeme například léčbě očních zánětů. Vyšetření dětí je časově náročnější a vyžaduje pomůcky přizpůsobené potřebám malých pacientů. Díky specializovanému vybavení, postupům a zkušeným odborníkům nyní můžeme pomáhat i těm nejmenším,” řekla Denisa Darsová.

V dětské ambulanci, která se pyšní moderním vybavením, je možné provádět i drobné zákroky. „Dětské oční vady se většinou řeší konzervativně, tedy výcvikem vidění a korekčními pomůckami. Důležité je začít problém řešit včas a přizpůsobovat řešení aktuálnímu stavu, protože dětské oko se rychle vyvíjí a mění. Pro operační řešení závažnějších stavů, které probíhá v celkové anestezii, spolupracujeme s dětskou oční klinikou fakultní nemocnice v Motole. Drobné intervenční zákroky, jako je například sondáž a průplach slzných cest, provádíme ambulantně v oční ordinaci v Liberci,” doplnila Denisa Darsová.

TZ_GMN_LIBEREC